Till senaste kommentaren

Kan man få a-kassa om man går ner frivilligt i tjänst?

Hej!  

Om jag nu frivilligt går ner i tjänst till 80 %, dvs ledig varje måndag. Kan jag då ha rätt till ersättning från kassan på de 20% som jag är arbetslös på. Antar att jag också måste anmäla mig som arbetssökande för att ersättning. Vilka regler gäller enligt ovanämnda frågor.?

Kommentarer

 • Hej Ted!

  Tack för ditt inlägg.
  • Nej, om man frivilligt går ner i arbetstid har man inte rätt till ersättning från a-kassan, eftersom man själv har valt att bli arbetslös.
  • När man valt att gå ner i tid har man möjlighet att arbeta 100 procent på samma arbetsplats. Det finns alltså ett arbete som du själv valt bort. När man säger upp sig från ett arbete på 100 procent är det en annan sak. När man säger upp sig själv slutar man helt att arbeta på en arbetsplats för att söka nytt jobb någon annanstans.

  En utförligare beskrivning:

  "Av 9 § i lagen om arbetslöshetsförsäkring framgår bland annat att arbetslöshetsersättning utgår för arbetslös tid. Enligt praxis anses att en sökande har sänkt sitt arbetsutbud (det antal timmar per vecka man vill och kan arbeta) om han eller hon har slutat en anställning på egen begäran och sedan fortsatt att arbeta hos samma arbetsgivare men med lägre sysselsättningsgrad. Den sökande är då inte att betrakta som arbetslös och är därmed inte ersättningsberättigad. (Se Regeringsrättens dom från 2006, mål nr 7228-04, med hänvisning till Försäkringsöverdomstolens domar i mål nr 401/91 och 205/93.)"
  Hoppas det var svar på din fråga,

  Vänliga hälsningar, Anna
  Anna W
  (Uppdaterad )
 • Hej! Jag har en följdfråga på det aktuella inlägget. Om man p.g.a. överbelastning/kroppsliga skäl inte kan jobba lika mycket i sitt nuvarande jobb som man gjort tidigare och därför behöver gå ned i arbetstid, kan man söka ersättning från a-kassan för tiden man då blir arbetslös? Behöver man läkarintyg på kroppslig skada i så fall?
 • Hej Anne!
  Tack för frågan. Om du behöver gå ner i arbetstid av hälsoskäl gäller följande.

  • Om man har läkrintyg som visar att man har helt nedsatt arbetsförmåga på deltid kan läkaren sjukskriva personen så att man kan få ersättning från försäkringskassan på deltid. 
  • Om man av hälsoskäl inte kan arbeta alls eller full tid med de arbetsuppgifter man har, men ändå har möjlighet (arbetsförmåga) att utföra andra arbetsuppgifter ska man först undersöka om det finns andra arbetsuppgifter på arbetsplatsen som kan fungera (omplacering). Om det inte finns, kan man ansöka om tjänstledighet av hälsoskäl, och få a-kassa för den arbetslösa tiden. I det fallet krävs att man har läkarintyg somvisar att man av hälsoskäl inte kan arbeta med de nuvarande arbetsuppgifterna och att man har arbetsförmåga för andra arbestuppgifter. Man behöver också visa att arbetsgivaren undersökt möjlighet till omplacering.
  Hoppas att du har nytta av svaret!
  Vänliga hälsningar, Annika
  Annika S
 • Följdfråga. Om jag tillfälligt är tjänstledig 20% och sedan blir uppsagd från min 100% tjänst. Är jag då berättigad till A-kassa på 100% eller hur beräknas det?
 • Hej

  A-kassan baserar sig på din genomsnittliga lön och arbetstid de senaste tolv månaderna. Om du har varit tjänstedig på 20 procent i mer än ett år blir din a-kassaberäknad på de 80 procent som du har arbetat och blivit avlönad.

  Undantag är om du under tiden du har varit tjänstledig har haft Föräldrapenning. Den kan då tillgodoräknad utöver arbetet på 80 procent.

  Vänliga hälsningar, Anna
  Anna W
  (Uppdaterad )
 • Hej!
  Mitt jobb blev mer och mer utmattande, dåligt arbetsschema och ingen rast osv. Man kan inte lätt byta jobb men inte heller fortsätta på detta sätt.
  Vad är mina rättigheter? Jag jobbar 90% men går inte med schemat.
  Hälsningar Ivana!
 • Hej Ivana!

  Tack för ditt inlägg!
  • För att kunna söka ersättning måste man vara arbetslös minst 7 timmar om man tidigare arbetat heltid. Om man är arbetslös 10 % så finns det tyvärr ingen tid att ersätta för oss på a-kassan.
  Vänliga hälsningar, Anna
  Anna W
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.