Till senaste kommentaren

Förtroendevald - Vad gäller för fritidspolitiker?

Hej! Ska jag rapportera in mina fritidspolitiska uppdrag som arbete? Det är ju något som ska göras på fritiden utöver arbetet (poängen med att ha rätt till tjänstledighet är just att kunna ha arbete samtidigt som en är förtroendevald).

Ett problem som uppstått för mig är att arbetsgivarintyg.se inte fungerar för platser där jag är förtroendevald eftersom det inte är en anställning. Hur ska jag/de göra då?

Kan jag snälla få en förklaring av regelverket och vilka bestämmelser som reglerar detta? För det verkar ganska orimligt att mina arvoderade timmar som t.ex. kommunpolitiker gör att kommunmedlemmarna som skattekollektiv finansierar mitt arvode och jag lägger ner tid men de som sparar in pengar för detta är A-kassan (ett helt annat kollektiv). Jag får kanske lite mer (än jag fått i a-kassa) men de som verkligen gynnas av att jag har demokratiska uppdrag och arvoden är i slutändan kollektivet som betalar till a-kassan eftersom de slipper betala ut ersättning till mig då jag har FRITIDSpolitiska uppdrag.

Hur ska jag rapportera in arbetade timmar för mina möten? Det är olika ersättningsnivåer på olika möten (gruppmöten och huvudmöten, första timmen och för varje påbörjad kvart därefter o.s.v.). Ska jag rapportera in ett gruppmöte som en arbetad timma eller två då det är samma summa i ersättning även om det pågår i en kvart eller tre timmar?
Hugo

Kommentarer

 • Hej Hugo och tack för din fråga!

  I lagverket som reglerar a-kassan (lag om arbetslöshetsförsäkring 1997:238) finns följande paragraf:

  • 13 b §   Med förvärvsarbete jämställs även tid med förtroendeuppdrag som enligt lag ger rätt till ledighet från anställning.
  Konsekvensen av den paragrafen är att förtroendeuppdrag som ger rätt till ledighet från anställning ska likställas med arbete och därmed både kunna ligga till grund för rätt till a-kassa om du har haft det före din arbetslöshet, men som konsekvens därav också påverka den ersättning du kan få under tid som arbetslös.

  I normalfallet gäller att uppdrag som man får lön eller timarvode för ska redovisas som arbetad tid medans uppdrag som görs på ett årsarvode inte påverkar a-kassan. Då olika kommuner har olika system för att hantera sin arvodering behövs det göras en bedömning av varje enskilt fall.

  Om du idag är arbetslös bör du kontakta oss via Mina sidor och beskriva dina uppdrag och hur de arvoderas för att få ett besked om och i så fall hur det ska redovisas på dina tidrapporter.

  Vänlig hälsning
  Petter
  Petter B

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.