Lön när man jobbar deltid

Hej
Jag har två frågor. Jag har varit föräldraledig jan-juli och började att arbeta igen 100% sen. Jag n månad sen började jag arbete 90%, 10% föräldraraledig (dock ansöker jag inte försäkringskassan). Om jag blir uppsagt nu hur räknar ni mitt lön?
- perioden som jag var föräldraledig- räknas som jag jobbar 12mån i 18 månader?
- om man arbetar deltid som 90 % räknas akademikernassas lönen utifrån den eller månadslönen?

​Tack!

Cagil

Kommentarer

 • Hej Cagil och tack för dina frågor!

  Om du blir arbetslös är det faktiskt utfört arbete som är försäkrat. Om du är tjänstledig 10 procent och därför arbetar 90 procent är det endast 90 procents arbete som är försäkrat.

  Själva beräkningen av rätt till a-kassa görs dock alltid som en genomsnittsberäkning av arbetad tid och inkomster under tolv hela kalendermånader. I normalfallet räknar vi på de tolv månader som omedelbart föregick din ansökan om a-kassa. Om du däremot har varit helt föräldraledig med barn under två års ålder eller om du har tagit ut föräldrapenning med ett äldre barn så bortser vi från dessa månader och räknar i stället på månader före föräldraledigheten.

  Om du uppfyller kraven för att hoppa över föräldraledigheten så är alltså den nivå på a-kassa som är skyddad den genomsnittliga faktiska lönen under de sista tolv månaderna som du faktiskt har arbetat.

  Vänlig hälsning
  Petter

  Petter B
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.