Till senaste kommentaren

Hur funkar a-kassan? Hur mycket ska man jobba? Hur mycket kan man få?

Hur mycket ska man jobba? Hur mycket kan man få?
Akademikernas a-kassa Kundtjänst

Kommentarer

 • Hej!
  • För att få ersättning måste du uppfylla ett arbetsvillkor. Det betyder att du måste ha arbetat minst 60 timmar i månaden i minst sex månader under de senaste tolv månaderna innan du blev arbetslös.
  • Du kan få högst 1 200 kronor per dag om du får ersättning baserad på din inkomst. Det motsvarar ungefär 26 400 kronor före skatt per månad. Hur mycket du får beror på vilken genomsnittlig lön du hade under de tolv månaderna innan du blev arbetslös. Är du också med i facket kan du få upp till 80 % av hela din lön utöver ersättningen från oss. 
  • För att få a-kassa grundad på lönen måste du ha varit medlem i en a-kassa i minst tolv månader (medlemsvillkor). Du måste också ha uppfyllt arbetsvillkoret under medlemstiden. 
  Har du varit medlem kortare tid kan du få grundersättning baserad på din arbetstid. Du måste ha fyllt 20 år. Grundersättningen är högst 510 kronor per dag. Har du arbetat mindre än heltid året före arbetslösheten blir ersättningen lägre.

  Du kan få ersättning 5 dagar i veckan och perioden är 300 dagar lång.

  Läs mer om villkoren på Akademikernas a-kassas hemsida.

  Ett långt svar på en kort fråga!

  Vänliga hälsningar, Anna

  Anna W
  (Uppdaterad )
 • Hej
  räcker det med medlemsskap i facket ? Man behöver alltså inte ha någon inkomstförsäkring från facket ? Eller fyller inkomstförsäkringen upp från 80% till 100% ?
  Anders Olausson
 • Hej Anders!

  En inkomstförsäkring ingår i normalfallet per automatik i ett fackligt medlemskap. Denna inkomstförsäkring från facket säkerställer att du som arbetslös kan få 80 procent av dina tidigare inkomster även om du slår i taket för a-kassansersättningsnivå. Inkomstförsäkringen är alltså ett komplement till ett a-kassemedlemskap men ersätter inte mer än 80 procent av tidigare inkomster.

  Vill du veta mer exakt hur villkoren ser ut för den inkomstförsäkring som är aktuell för dig får du kontakta ditt (eller ditt presumtiva) fack.

  Vänlig hälsning

  Petter B
  Petter B
 • Hur är det med ersättningsperioden, förlängs den om man jobbar deltid och tar ut a-kassa på deltid? Om man har t ex varit 50% arbetslös, dvs arbetat 50% och tagit a-kassa resterande 50%, kommer då ersättningsperioden fördubblas eller är den oberoende av till vilken andel man tagit ut a-kassa varje enskild vecka?
  Love
 • Hej Love och tack för din fråga!

  En ersättningsperiod från a-kassan är 300 dagar lång. Som helt arbetslös får du fem ersättningsdagar per vecka och då räcker en period i 60 veckor.

  Om du arbetat halvtid och haft a-kassa på halvtid så får du bara två och en halv ersättningsdagar per vecka i stället för fem dagar vilket gör att perioden räcker längre om du arbetar parallellt med ersättning från a-kassan.

  Vänlig hälsning
  Petter
  Petter B
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.